Menu

Dagsorden generalforsamling

image

Ordinær generalforsamling i Horbelev IF

 

Onsdag den 6. marts 2024 klokken 19.30 i Klubhuset

 

Dagsorden i henhold indkaldelse:

1) Valg af dirigent - Bestyrelsen foreslår Hans Vilhelm

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Fremlæggelse af regnskab

5) Udvalgsformændenes beretninger – Fodbold, håndbold, gymnastik og aktivitet

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

    a) Formand for Horbelev IF – Steen Keinicke Davidsen er på valg - Steen er villig til genvalg

    b) Kassere for Horbelev IF (1 år) – Margit Ranis er på valg. Margit er villig til genvalg

    c) Formand til gymnastikafdelingen - Jette Jensen er på valg. Jette ønsker ikke genvalg 

        - Bestyrelsen foreslår Gitte Schou Wulff

    d) Suppleant til gymnastikafdelingen. Bestyrelsen foreslår Jette Jensen

    e) Formand til aktivitetsudvalget - Jørgen Toft er på valg. Jørgen er villig til genvalg

    d) Suppleant til aktivitetsudvalget. Bestyrelsen foreslår Hanne Lykke Johansen

    f) Revisor - Roar Rasmussen er på valg. Roar ønsker ikke genvalg - Bestyrelsen foreslår Hans-Henrik Johannessen

8) Eventuelt

 

Luk