Menu

Vennerne

Formål med Vennerne Horbelev

Vennerne Horbelev er en støtteforening for Horbelev IF, hvis primære opgave er at støtte op omkring ungdomsarbejdet i klubben.

Indtægterne kommer fra kontingent fra medlemmerne, samt ved udlejning af service, borde og stole.

Så skal der holdes fest eller anden festivitas, kan en fra bestyrelsemedlemmer kontaktes, for nærmere oplysninger om serviceudlejning til meget rimlige priser. 

 

Hvem kan blive medlem ?

Alle kan blive medlem, både forældre, spillere, trænere, ledere, bedsteforældre, tanter, onkler og andre der bare har lyst til at støtte foreningens arbejde.

Et medlemskab af foreningen koster 50,- kr. om året, og giver stemmeret til generalforsamlingen, samt mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Ønsker du at blive medlem af Vennerne Horbelev, så kontakt kassereren eller et medlem af bestyrelsen.

 

Hvad forpligter jeg mig til som medlem?

Som almindeligt medlem af Vennerne Horbelev er man ikke forpligtet til noget. Det vigtigste er støtten fra kontingentet som giver bestyrelsen og de frivillige midlerne til at gennemføre årets aktiviteter og støtte Horbelev IF omkring ungdomsarbejdet.

 

 

 

Luk